រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
អំពីយើង
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

សមាសភាព

សមាសភាព ក.ស.ជ. រួមមាន៖

- នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា                                                                    ប្រធានកិត្តិយស
- រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា  ប្រធាន
- រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ១រូប អនុប្រធាន
- រដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ១រូប អនុប្រធាន
- រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ១រូប អនុប្រធាន
- រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ ១រូប អនុប្រធាន
- រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល ១រូប អនុប្រធាន
- តំណាងអង្គការជនពិការ ដែលជាជនពិការ ១រូប  អនុប្រធាន
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ១រូប សមាជិក
- អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ ១រូប សមាជិក
- តំណាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ១រូប សមាជិក
- អគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ១រូប សមាជិក
- អគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ ១រូប សមាជិក
- អគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន
  និងសង្រ្គោះជនពិការដោយសារមីន
១រូប សមាជិក
- តំណាងអង្គការជនពិការ ដែលជាជនពិការ (បុរស២រូបនិងស្ត្រី២រូប) ៤រូប សមាជិក
- តំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យពិការភាព ១រូប សមាជិក
- តំណាងនិយោជក ១រូប សមាជិក
- អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្តនីមួយៗ ១រូប សមាជិក
- អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ស.ជ.  សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍

 សមាសភាពជាក់ស្តែងរបស់ ក.ស.ជ. ត្រូវតែងតាំងដោយសេចក្ដីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

See Also:
ដៃគូរបស់យើង