រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

សុំណំឯកសារកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣

ឯកសារស្តីពី ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការនូវការប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទសវត្សរ៍ជនពិការប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្នាំ២០១៣-២០២២ យុទ្ធសាស្រ្ត អីុនឈាន់ "ធ្វើឲ្យសិទ្ធិក្លាយជាការពិត" និងការបន្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨។ សូមចុចលើ ប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីទាញយក។

ដៃគូរបស់យើង