រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
បោះពុម្ភផ្សាយច្រើនទៀត
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ឯកសារក្នុងពីធីថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

សុំណំឯកសារស្តីពី "ពីធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ និងខួបគម្រប់ ៥ឆ្នាំ នៃច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ" ។ សូមចុចលើ ប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីទាញយកឯកសារ

ដៃគូរបស់យើង