រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
វីដេអូ
វីដេអូច្រើនទៀត
37:17
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ នៅវិមានសន្តិភាព
00:37
យើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមអនុវត្ត ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ ០១
06:30
តើអ្នកអាចនិយាយជាមួយមនុស្សគ-ថ្លង់បានយ៉ាងដូចម្តេច?
00:37
យើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមអនុវត្ត ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ ០២
00:35
យើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមអនុវត្ត ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ ០៣
00:39
យើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមអនុវត្ត ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ ០៤
19:07
វិដេអូផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
52:16
ពិធីប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឲ្យអនុវត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨
03:58
ទិវាមនុស្សគ-ថ្លង់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិ ឆ្នាំ២០១៤
14:43
បទយកការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ BTV ស្ដីពីការប្រគំតន្ត្រីនៅតាមកែងស្តុប
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា

ដ្ឋលេខាធិការ ឯម ច័ន្ទមករា ស្នើឱ្យមានការគិតវិភាគប្រភេទអាជីវកម្ម និងមុខរបរសមស្របអាចធ្វើបាន ដើម្បីស្តារសេដ្ឋកិច្ច របស់ជនមានពិការភាព ក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយវិបត្តិកូវីដ

84 Views
ដៃគូរបស់យើង