រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
ព័ត៌មាន
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
សកម្មភាពរបស់ ក.ស.ជ
ចិនកំពុងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពិការភាពបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
ចិនកំពុងផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពិការភាពបណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី10 ខែ08 ឆ្នាំ2023
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុនីតិសម្បទា និងជាអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានទទួលជួបជាមួយប្រតិភូប្រទេសចិន ដែលជាតំណាងរបស់សហព័ន្ធជនពិការប្រទេសចិន (CDPF) ស្តីអំពីការផ្ដល់ជូនឧបករណ៍ជំនួយជនមានពិការភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជា។
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា លើកទឹកចិត្តយុវជនមានពិការភាពកម្ពុជាឱ្យចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា លើកទឹកចិត្តយុវជនមានពិការភាពកម្ពុជាឱ្យចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី25 ខែ07 ឆ្នាំ2023
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់អន្តរជាតិផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពទាំងពីរភេទ នៅថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីជ្រើសរើសជ័យលាភីយុវជនមានពិការភាពចំនួន ៤រូប ទៅប្រកួតជាសាកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ី សហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាត។ ដោយឡែកសម្រាប់យុវជនដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ចាប់ពីលេខ៥ឡើងនឹងត្រូវរៀបចំការប្រកួតប្រជែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ នៅថ្ងៃទី២៤-២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ។
កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រកួតជម្រុះយកយុវជនមានពិការភាពដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រកួតផ្នែក IT សកលនៅអារ៉ាប់រួម
កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រកួតជម្រុះយកយុវជនមានពិការភាពដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រកួតផ្នែក IT សកលនៅអារ៉ាប់រួម
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី16 ខែ07 ឆ្នាំ2023
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ចាប់ផ្តើមរៀបចំការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនមានពិការភាពទំាងពីរប្រភេទ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីជ្រើសរើសជ័យលាភីយុវជនមានពិការភាពចំនួន៤រូបទៅប្រកួតជាសាកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ី សហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាត និងតាមអនឡាញនៅថ្ងៃទី២៤-២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ។
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើរើសយុវជនមានពិការភាពទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនពិការឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ី សហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាត
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើរើសយុវជនមានពិការភាពទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនពិការឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ី សហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាត
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី28 ខែ06 ឆ្នាំ2023
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើរើសយុវជនមានពិការភាពទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់យុវជនពិការឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ី សហព័ន្ធអារ៉ាប់អេមីរ៉ាត
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ជនមានពិការភាពមានសិទ្ធិជ្រើសរើសការងារដោយសេរី រីករាយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ និងអំណោយផល
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ជនមានពិការភាពមានសិទ្ធិជ្រើសរើសការងារដោយសេរី រីករាយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ និងអំណោយផល
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី10 ខែ05 ឆ្នាំ2023
កំពង់ស្ពឺ៖ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ថ្លែងថា ជនមានពិការភាពគ្រប់រូបមានសិទ្ធិធ្វើការ ជ្រើសរើសការងារដោយសេរី រីករាយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ និងអំណោយផល និងអាចទទួលបានគម្រោងជំនួយសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើ។
ដៃគូរបស់យើង