រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
ព័ត៌មាន
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
សកម្មភាពរបស់ ក.ស.ជ
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អរគុណរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អរគុណរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី28 ខែ10 ឆ្នាំ2022
ដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានអរគុណចំពោះដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនអូស្រ្តាលីដែលគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងផែនការជនពិការអន្តរជាតិ (HI)
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា លើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគថ្លង់កុំអស់សង្ឃឹមខណៈរដ្ឋាភិបាលនឹងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយ
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា លើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគថ្លង់កុំអស់សង្ឃឹមខណៈរដ្ឋាភិបាលនឹងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី22 ខែ09 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ (DAC) ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានលើកឡើងដោយជំរុញដល់ជនមានពិការភាពគថ្លង់កុំអស់សង្ឃឹម ខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ពួកគាត់អាចចូលរួមក្នុងសង្គមបាន។
ស្ទឹងត្រែងជាខេត្តគម្រូដែលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់បញ្ជូលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព
ស្ទឹងត្រែងជាខេត្តគម្រូដែលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់បញ្ជូលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី16 ខែ09 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានគាំទ្រនិងកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង ដែលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់បញ្ជូលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនមានពិការភាព ដោយស្នើទៅមន្ទីរ អង្គភាព ឃុំ សង្កាត់ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្ត។
ឯកឧត្ដម ឯម ច័ន្ទមករា គាំទ្រឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាពក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
ឯកឧត្ដម ឯម ច័ន្ទមករា គាំទ្រឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាពក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី15 ខែ09 ឆ្នាំ2022
ក្រចេះ៖ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្ដម ឯម ច័ន្ទមករា គាំទ្រឱ្យមានការវិនិយោគចំពោះជនមានពិការភាពក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដោយថាការលើកកម្ពស់អាជីពសមស្របសម្រាប់ជនមានពិការភាពក្នុងវិស័យទេសចរណ៍គឺជាការបង្កើននូវឱកាសការងារសម្រាប់ជនមានពិការភាព និងចូលរួមជាមួយគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
ប្រជុំជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៃកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាបកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌
ប្រជុំជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៃកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាបកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី23 ខែ08 ឆ្នាំ2022
ប្រជុំជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៃកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលី-កម្ពុជាដើម្បីការផ្តល់សេវាបកបដោយនិរន្តរភាព និងសមធម៌
ដៃគូរបស់យើង