រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
ព័ត៌មាន
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
សកម្មភាពរបស់ ក.ស.ជ
ឯកឧត្តម​ ឯម ច័ន្ទមករា អំពាវនាវដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិស័យពិការភាព
ឯកឧត្តម​ ឯម ច័ន្ទមករា អំពាវនាវដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិស័យពិការភាព
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី29 ខែ04 ឆ្នាំ2022
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការឯឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានជំរុញដល់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិស័យពិការភាពនៅកម្ពុជា បង្ហាញដល់សាធារណៈជនជាតិនិងអន្តរជាតិ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអំពីវឌ្ឍនភាពថ្មីៗក្នុងវិស័យពិការភាព ដែលជាសក្ខីភាពនៃការធ្វើឱ្យ «សិទ្ធិក្លាយជាការពិត និងមិនត្រូវទុកនរណាម្នាក់ឱ្យនៅឆ្ងាយពីសង្គម»។
UN និងរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាជំរុញកម្មវិធីពន្លឿនសិទ្ធិជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា
UN និងរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាជំរុញកម្មវិធីពន្លឿនសិទ្ធិជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី28 ខែ04 ឆ្នាំ2022
ភ្នំពេញ៖ “កម្មវិធីពន្លឿនសិទ្ធិជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា” ដែលជាកម្មវិធីរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រវាង UNDP, OHCHR និង UNESCO ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពី ILO ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគ្រោងដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍នៅដើមខែឧសភា។
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ជនមានពិការភាពទទួលបានឱកាសការងារនិងជំនាញច្រើនសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្ម
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ជនមានពិការភាពទទួលបានឱកាសការងារនិងជំនាញច្រើនសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្ម
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី18 ខែ04 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានលើកឡើងថា ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រួសត្រាយផ្លូវថ្មី និងបានស្វែងរកការបើកឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារីដែលមានពិការភាពដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីពិការភាព។
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ថាការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទើបអាចសម្រេចបាននូវការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមានពិការភាព
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ថាការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទើបអាចសម្រេចបាននូវការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមានពិការភាព
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី22 ខែ03 ឆ្នាំ2022
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា មានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសកម្ពុជាបានប្ដេជ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន ពិសេសសិទ្ធិជនមានពិការភាព ដើម្បីកសាងគ្រឹះដ៏ចាំបាច់មួយសម្រាប់ការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនពិការឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អំពាវនាវឲ្យបង្កើនគ្រូបកប្រែភាសាសញ្ញាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អំពាវនាវឲ្យបង្កើនគ្រូបកប្រែភាសាសញ្ញាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កម្ពុជា
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី12 ខែ01 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើនគ្រូបកប្រែភាសាសញ្ញាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ខណៈដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីធំជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២នេះ។
ដៃគូរបស់យើង