រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
ព័ត៌មាន
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
សកម្មភាពរបស់ ក.ស.ជ
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការអំពាវនាវឲ្យលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់ឋានៈតួនាទីដល់មន្ត្រីមានពិការភាព
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការអំពាវនាវឲ្យលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់ឋានៈតួនាទីដល់មន្ត្រីមានពិការភាព
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី28 ខែ11 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានជំរុញឱ្យមានការគិតគូរបន្ថែមទៀតក្នុងការជ្រើសរើសជនមានពិការភាពចូលធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន ខណៈគួរគិតគូរផ្ដល់ឋានៈតួនាទីដល់មន្ត្រីពិការភាពដែលមានសមត្ថភាពផងដែរ។
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ក្រសួងសង្គមកិច្ចបេ្តជ្ញាចិត្តក្នុងការធានាថាស្ត្រី និងកុមារីមានពិការភាពទទួលបានសិទ្ធិ ឱកាសស្មើភាព និងការការពារ
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា៖ ក្រសួងសង្គមកិច្ចបេ្តជ្ញាចិត្តក្នុងការធានាថាស្ត្រី និងកុមារីមានពិការភាពទទួលបានសិទ្ធិ ឱកាសស្មើភាព និងការការពារ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី23 ខែ11 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានគូសបញ្ជាក់ថា ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ មានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការធានាថាស្ត្រីនិងកុមារី ជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារីមានពិការភាពទាំងអស់ឱ្យទទួលបានសិទ្ធិ ឱកាសស្មើភាព និងការការពារ ហើយជំរុញឱ្យពួកសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត។
យុវជនមានពិការភាពកម្ពុជាចំនួន ៤នាក់បានឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
យុវជនមានពិការភាពកម្ពុជាចំនួន ៤នាក់បានឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតជាសកលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី15 ខែ11 ឆ្នាំ2022
យុវជនកម្ពុជាដែលមានពិការភាព នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចំនួន ៤នាក់បានឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួត Global IT Challenge 2022 ខណៈដែលការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៥ និង១៦ ខែវិច្ឆិកានេះ។
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អរគុណរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា អរគុណរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីក្នុងការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី28 ខែ10 ឆ្នាំ2022
ដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានអរគុណចំពោះដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនអូស្រ្តាលីដែលគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងផែនការជនពិការអន្តរជាតិ (HI)
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា លើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគថ្លង់កុំអស់សង្ឃឹមខណៈរដ្ឋាភិបាលនឹងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយ
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា លើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគថ្លង់កុំអស់សង្ឃឹមខណៈរដ្ឋាភិបាលនឹងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី22 ខែ09 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ (DAC) ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានលើកឡើងដោយជំរុញដល់ជនមានពិការភាពគថ្លង់កុំអស់សង្ឃឹម ខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ពួកគាត់អាចចូលរួមក្នុងសង្គមបាន។
ដៃគូរបស់យើង