រក្សាទំនាក់ទំនង:
ទំព័រដើម ឱកាសការងារ ទំនាក់ទំនង កម្រងសេវាកម្ម Android CDN App IOS CDN App
ភាសាខ្មែរ English
​​
ព័ត៌មាន
Find us on Facebook
ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
សកម្មភាពរបស់ ក.ស.ជ
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការជំរុញការដាក់បញ្ជូលទិន្នន័យវិស័យពិការភាពក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល
អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការជំរុញការដាក់បញ្ជូលទិន្នន័យវិស័យពិការភាពក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី14 ខែ07 ឆ្នាំ2022
ឯម ច័ន្ទមករា បានគាំទ្រ និងជំរុញការដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពិការភាពទៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថល ដោយថាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តឱ្យបានជោគជ័យលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនមានពិការភាព ជំរុញកម្មវិធីលើកកម្ពស់ជនមានពិការភាពគ្រប់រូបឱ្យទទួលបានផលពីសកម្មភាពនានារបស់សង្គមដោយមិនរើសអើង និងបង្កើនគុណភាពជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចអំពាវនាវពលរដ្ឋបង្កើនការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពិការភាព
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចអំពាវនាវពលរដ្ឋបង្កើនការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពិការភាព
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី16 ខែ06 ឆ្នាំ2022
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ បង្កើនការយល់ដឹងឱ្យបានកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពិការភាពជាពិសេសដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នូវអំពើហិង្សាលើស្រ្តីនិងកុមារីដែលមានពិការភាព។ លោកថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចរចាអំពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនិងពិការភាពនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមិថុនានេះ។
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ថាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងកុមារីដែលមានពិការភាពត្រូវបានកាត់បន្ថយ
ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ថាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងកុមារីដែលមានពិការភាពត្រូវបានកាត់បន្ថយ
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី14 ខែ06 ឆ្នាំ2022
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការលោក ឯម ច័ន្ទមករា មានប្រសាសន៍ថា ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី ឬកុមារីដែលមានពិការភាពត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើននៅកម្ពុជា។ ការកាត់បន្ថយនេះដោយសារពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនពីសិទ្ធិរបស់ជនមានពិការភាព និងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើបញ្ហានេះ។
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិចំនួន ២ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហការរួមជួយដល់ជនមានពិការភាព
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិចំនួន ២ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហការរួមជួយដល់ជនមានពិការភាព
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី07 ខែ06 ឆ្នាំ2022
កិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយដឹកនាំដោយ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ ឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា ជាមួយ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម លោក ចន ណារិទ្ធ ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ និងមន្ត្រីគម្រោង ACCESS ផងដែរ។
គ្រូបង្រៀន និងអាណាព្យាបាលមនុស្សអូទីស្សឹម និងដោនសាំងដ្រូមគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
គ្រូបង្រៀន និងអាណាព្យាបាលមនុស្សអូទីស្សឹម និងដោនសាំងដ្រូមគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
ចុះផ្សាយ: ថ្ងៃទី04 ខែ05 ឆ្នាំ2022
កណ្ដាល៖ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច និងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការឯកឧត្តម ឯម ច័ន្ទមករា បានលើកឡើងថា មនុស្សអូទីស្សឹម និងដោនសាំងដ្រូម (ខ្សោយសតិបញ្ញា) គឺជាអ្នកដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេបើធៀបនឹងជនមានពិការភាពផ្សេងទៀត ដោយហេតុថាមនុស្សទាំងពីរប្រភេទនេះមានជាអ្នកមានបញ្ហាប្រាជ្ញាស្មារតីដែលត្រូវថែរក្សាពេញមួយជីវិត ដូច្នេះវត្តមាននៃឪពុកម្ដាយ អាណាព្យាបាល និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គឺមានភាពចាំបាច់នឹងគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។
ដៃគូរបស់យើង